Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίων, ευρέως γνωστό ως LPG (Liquiefied Petroleum Gas), είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο. Παράγεται κυρίως κατά την εξαγωγή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου σε ποσοστό 66%, αλλά και από τη διύλιση του πετρελαίου σε ποσοστό 34%. Το υγραέριο σε ατμοσφαιρικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια μορφή, ενώ μπορεί με ευκολία να υγροποιηθεί σε συνθήκες περιβάλλοντος με μικρή αύξηση της πίεσης του. Στο υγραέριο, με τη χρήση κατάλληλων ουσιών, προσδίδεται χαρακτηριστική οσμή με σκοπό να γίνεται αντιληπτή η παρουσία του σε περιπτώσεις διαρροής.
     
     
     
     
  Το υγραέριο μεταφέρεται παντού με ευκολία υπό πίεση, σε υγρή μορφή, αποθηκεύεται σε φιάλες και σε δεξαμενές διαφόρων μεγεθών και χρησιμοποιείται για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις. Πρόκειται για ένα καύσιμο με πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου, του ξύλου, του άνθρακα και των υγρών βιοκαυσίμων. Ο εξαιρετικά υψηλός βαθμός απόδοσης της καύσης του το κάνει έως και πέντε φορές πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά καύσιμα. Αυτό επιτρέπει τη μικρότερη δυνατή σπατάλη ενέργειας και τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας.  
     
     
 
       
       
       
       
Copyright ©2015