Η παράδοση του υγραερίου στους πελάτες μας ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Κατά την παράδοση, γίνεται οπτικός έλεγχος της κάθε δεξαμενής προτού πληρωθεί με υγραέριο, ενώ επιβεβαιώνεται η καλή κατάσταση των οργάνων και του εξοπλισμού της δεξαμενής, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά την πλήρωση της δεξαμενής, τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας. Η ουσιαστική συντήρηση του εξοπλισμού καθιστούν την παράδοση του υγραερίου μια ασφαλή διαδικασία. Τα μεγέθη, τα είδη και οι τύποι των δεξαμενών που προσφέρει η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, από τον παραδοσιακό τύπο της υπέργειας δεξαμενής έως τον ολοένα και πιο διαδεδομένο τύπο της υπόγειας δεξαμενής, που παρέχει το πλεονέκτημα της εγκατάστασης ακόμα και σε περιπτώσεις περιορισμένου διαθέσιμου χώρου. Οι υπόγειες δεξαμενές είναι προστατευμένες από τη διάβρωση, μέσω ειδικής βαφής ή καθοδικής προστασίας.