Φιάλη 10 kg μίγματος, ολικής χωρητικότητας 23,8 lt κυρίως για οικιακή χρήση         Οι παραδοσιακές φιάλες υγραερίου αποτελούν ένα αξιόπιστο σύστημα εφοδιασμού υγραερίου. Το εμφιαλωμένο υγραέριο, λόγω της ευκολίας στη μεταφορά του, είναι διαθέσιμο παντού. Στις προηγμένες τεχνολογικά εγκαταστάσεις της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, οι φιάλες ελέγχονται διεξοδικά πριν από κάθε πλήρωσή τους με υγραέριο και υπόκεινται σε περιοδική και συστηματική συντήρηση. Οι φιάλες φέρουν τάπα και θερμοσυρρικνωτικό καψύλιο, για επιπλέον προστασία. Πρόσθετα σε κάθε πλήρη φιάλη, τοποθετείται γύρω από το ρουμπινέτο, μια κυκλική πλαστική καρτέλα με οδηγίες χρήσης. Πριν από κάθε χρήση φιάλης, ο χρήστης πρέπει να σιγουρευτεί ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες αυτές.  
                     
                     
               
 
    Φιάλη 13 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 30,6 lt για
επαγγελματική χρήση
      Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ξεκίνησε την παραγωγή του εμφιαλωμένου υγραέριου το 1953 και κατόρθωσε η γνωστή στο ευρή κοινό μπλε φιάλη υγραερίου των 10 kg να γίνει το "ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ" για το εμφιαλωμένο υγραέριο στην Ελλάδα.
     
 
                 
 
                 
 
                 
 
    Φιάλη 14 kg μίγματος, ολικής χωρητικότητας 30,6 lt, κυρίως
για οικιακή χρήση
           
 
                 
 
                 
 
                 
 
    Φιάλη 25 kg προπανίου, ολικής χωρητικότητας 59,5 lt για
επαγγελματική χρήση
           
 
                 
                     
                     
 
    Φιάλη 3 kg βουτανίου ή μίγματος, ολικής χωρητικότητας
6 lt,κυρίως για οικιακή χρήση & άλλες δραστηριότητες αναψυχής